Những bài văn hay lớp 10

Dàn ý bài: Phân tích giá trị tuyên ngôn độc lập của Bình Ngô đại cáo – Văn 10

vanmaubathu img - Dàn ý bài: Phân tích giá trị tuyên ngôn độc lập của Bình Ngô đại cáo - Văn 10

Em hãy lập dàn ý tác phẩm Bình Ngô đại cáo của để làm sáng tỏ nhận định sau: Tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” nó có một giá trị như bản Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai của nước Đại Việt ta và còn hơn hết nó là một bản Tuyên ngôn Nhân đạo và của Nhà nước Đại Việt.

A, Mở bài:

- và tác phẩm “Bình Ngô đại cáo”

-Nói qua về giá trị của bài cáo (Là bản tuyên ngôn độc lập lần 2 của nước Đạ Việt ta)

B, Thân bài:

1, “Bình Ngô đại cáo” là Bản tuyên ngôn độc lập lần II của nước Đại Việt ta.

-Bài thơ của được đánh giá là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

( vua Nam ở)

Xem thêm:  Viết lại lời bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu theo lời tác giả – Văn 10

-Tiếp theo bài thơ Nam quốc sơn hà, bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi chính là bản Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai trong lịch sử nước ta:

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Có thể nói “Bình Ngô đại cáo” dường như  đã thể hiện một nhận thức sâu sắc, toàn diện về quyền dân tộc. quốc gia, thể hiện ý thức tự cường, tự chủ của nước Đại Việt. Bình Ngô đại cáo trịnh trọng tuyên bố nền độc lập dân tộc sau oanh liệt quân Minh xâm lược, mở ra một thời đại mới cho dân tộc.

2, “Bình Ngô đại cáo” còn là một bản tuyên ngôn độc lập, có tính nhân đạo và hòa bình của nước Đại Việt

-Bình Ngô đại cáo là một bản Tuyên ngôn Nhân đạo:

Có thể nói tư tưởng nhân nghĩa sáng ngời được nêu cao như là mục đích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…).

Phan tich gia tri tuyen ngon doc lap cua binh ngo dai cao

+Tư tưởng nhân nghĩa còn được thể hiện sâu sắc trong bài Cáo. Nó trở thành phương châm chiến đấu của cuộc khởi nghĩa (Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo).
+Tư tưởng nhân đạo còn được thể hiện sáng ngời: đau xót trước thảm họa của nhân dân. Lên án tội ác dã man, tàn bạo của quân xâm lược, mở đường hiếu sinh cho hàng chục vạn quân giặc khi đã bại trận, đầu hàng…

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

-Bài Cáo là một bản Tuyên ngôn hòa bình:

Bài cáo như đã nêu cao hòa bình của dân tộc Đại Việt, chủ trương hòa hiếu giữa hai dân tộc: Họ đã tham sống sợ chết, mà hòa hiếu thực lòng, Ta lấy toàn quân là hơn,để nhân dân nghỉ sức.

Kết thúc bằng việc tuyên bố mở ra một thời kì mới của trong hòa bình, độc lập, thể hiện một ước vọng và niềm tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của (Muôn thuở nền thái bình vững chắc –  Xã tắc từ đây vững bền, Giang sơn từ đây đổi mới).

C, Kết luận:

-khẳng định lại ý nghĩa quan trọng của bài cáo

-Khẳng định giá trị nghệ thuật và tài năng của tác giả Nguyễn Trãi

DMCA.com Protection Status