Những bài văn hay lớp 10

Dàn ý bài: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi- Văn 10

vanmaubathu img - Dàn ý bài: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi- Văn 10

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi.

A, Mở bài

Vào trong những năm 1407, giặc Minh xâm lăng nước ta. Cho đến năm1417, tại núi rừng Lam Sơn, Thanh Hóa, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa xưng là Bình Định Vương. Phải trải qua tận những mười năm kháng chiến vô cùng gian lao và anh dũng, nhân dân ta quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Mùa xuân năm 1428, thay lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi thảo Bình Ngô đại cáo.

“Bình Ngô đại cáo’ và một áng văn mẫu mực như đã khẳng định sức mạnh nhân nghĩa, nhân dân Đại Việt căm thù lên án tội ác ghê tởm của quân “cuồng Minh”, ca ngợi những chiến công oanh liệt, những chiến công hiểm hách thuở “bình Ngô”, tuyên bố đất nước Đại Việt bước vào kỉ nguyên mới độc lập, thái bình bền vững muôn thuở.

B, Thân bài

1, Nước Đại Việt ta là một đất nước có truyền thống nhân nghĩa cao đẹp

– Dường như cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nêu cao ngọn cờ nhân nghĩa, đem “quân điếu phạt để tiêu diệt quân cường bạo, vì độc lập, tự do của nước nhà, vì sự yên vui hạnh phúc của nhân dân.

–  Có thể khẳng định nguồn gốc của nhân nghĩa Đại Việt là nền văn hiến lâu đời. Đâu phải “Nam man” là “man di mọi rợ” như bọn hoàng đế phương Bắc thường láo xược phán truyền hết đời này đến đời kia.Ngược lại thù nước Đại Việt là một quốc gia “vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Nền văn hiếnấy hợp thành bởi các nhân tố:

+Có núi sông bờ cõi “đã chia”, đã ” định phận tại Thiên thư.

+Có thuần phong mỹ tục.

+Có nền độc lập vững bền: “Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập”, “hùng cứ một phương”.

+Lắm nhân tài hào kiệt.

+Có truyền thống anh hùng chống ngoại xâm, có những trang sử vàng chói lọi từng làm cho “Lưu Cung thất bại”, “Triệu Tiết tiêu vong”, “bắt sống Toa Đô”, “giết tươi Ô Mã”.

2, ‘Bình Ngô đại cáo” được xem là bản cáo trạng đanh thép, dầy đủ đã đầy căm thù tội ác quân “cuồng Minh”. Tác giả Nguyễn Trãi như đứng trên quan điểm nhân nghĩa mà lên án quân xâm lược.

–     Giặc Minh tàn sát dã man nhân dân ta.

–     Tàn phá môi trường môi sinh, bóc lột vơ vét thậm tệ.

+Bắt nhân dân ta xuống bề mò ngọc trai, lên rừng bẫy hươu nai… gây ra bao thảm cảnh. Bọn thái thú, bọn tướng tá Thiên triều như một lũ quỷ khát máu vô cùng ghê tởm.

+Tội ác của giặc Minh có thể nói chồng chất như núi, đầy mưu mô xảo quyệt “dối trời, lừa dân… gây binh, kết oán”. Một cách nói thậm xưng đầy căm thù, ám ảnh.

3, Nguồn sức mạnh lớn lao về nhân nghĩa Đại Việt

– Lãnh tụ nghĩa quân là một anh hùng xuất chúng.

-Sức mạnh của lòng căm thù giặc và tinh thần đại đoàn kết dân tộc để chiến thắng quân xâm lược.

C, Kết bài

“Bình Ngô đại cáo” được xem vừa là một bản tổng kết cuộc kháng chiến mười năm chống giặc Minh vừa là lời tuyên ngôn độc lập, hòa bình. Đồng thời đây chính là áng “thiên cổ hùng văn” khẳng định sức mạnh nhân nghĩa Đại Việt ta.

Đánh giá bài viết

DMCA.com Protection Status