Những bài văn hay lớp 10

Dàn ý đề: Ý kiến về lời khuyên Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể – Văn 10

vanmaubathu img - Dàn ý đề: Ý kiến về lời khuyên Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể – Văn 10

Đề bài: Em hãy lập dàn ý cho đề: Ý kiến về lời khuyên “Đừng sống theo điều ta mong muốn.

1.Mở bài:

câu nói ở đầu bài đã cho : “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể”

cuoc song

2. Thân bài:

– Giải thích nghĩa:

+ “Điều ta mong muốn” đó là những điều mà luôn khao khát, của mỗi người về tương lai.

+ “Điều ta có thể” là những điều mà con người ta có khả năng làm được, giới hạn của .

– Ý nghĩa câu nói: Con người cần ta cần nhìn vào thực tế, cố gắng thực hiện những gì mà bản thân có khả năng làm được và cố gắng hết sức để hoàn thành nó, không nên ước vọng quá xa vời, viển vông.

– Phân tích, chứng minh:

+ Đây là một quan niệm sống tích cực

Xem thêm:  Dàn ý đề: Cảm nhận về bức tranh thiên nhiên ngày xuân trong Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du trong Truyện Kiều – Văn 10

+ Nếu làm việc theo điều mình đó quá viển vông, cao xa mà trong khả năng của bản thân không làm được thì sẽ chẳng mang lại kết quả gì cả -> Mất vào .

+ Sống theo những gì mình làm được ngược lại sẽ có thể đạt được kết quả tốt, phát huy được thế mạnh bản thân.

( Đưa dần chứng để chứng minh)

+ Khẳng định câu nói là đúng

* Ý nghĩa của câu nói:

+ Ước mơ có vai trò quan trọng trong đời sống con người, nó giúp con người sống có hơn.

+ Mơ ước, khát vọng tạo động lực cho mỗi người có vươn lên.

+ Nếu sống không có ước mơ, luôn hài lòng với bản thân thì cuộc sống trở nên trì trệ hơn.

->  Đây là bài học cho con người về cách sống, là một triết lý sống cao đẹp mà con người cần sống và phấn đấu làm theo.

3. Kết bài

– Liên hệ bản thân

– Rút ra bài học về cách nhận thức và hành động: Cần sống tích cực hơn, mỗi người cần có cho mình ước mơ phù hợp với năng lực bản thân.

DMCA.com Protection Status