Những bài văn hay lớp 12

Giáo án Cảnh ngày hè lớp 10 đầy đủ nhất

Giáo án lớp 10 giúp được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, của .

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết

– Tên bài học: CẢNH NGÀY HÈ

Hình thứcdạy: Dạy học trên lớp

Chuẩn bị của GV và HS:

+ Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án/thiết kế bài học. Các slides trình chiếu (nếu có). Các bài tập dùng đểkiểm tra, đánh giá HS trong quá trình đọc hiểu.

+ Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị bài ởnhà theo các yêu cầu sau: Đọc trước bài ; Soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn tìm hiểucuối bài. Cácsản phẩm chuẩn bị được giao (diễn kịch, thực hiện hoạt động nhóm trong dạy học dựán…)

Bước 2: Xác định nội dung – chủ đề bài học( Giáo án Cảnh ngày hè )

  • Vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiênnhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi
  • Nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục vào thơ thất ngôn.
Xem thêm:  Soạn văn Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Bước 3: Xác định mục tiêu bài học

1. Về kiến thức( Giáo án Cảnh ngày hè lớp 10)

–Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên,yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi.

–Thấy được đặc sắc nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đanxen câu lục vào thơ thất ngôn.

2. Về kĩ năng (Giáo án Cảnh ngày hè lớp 10)

1. Về kĩ năng chuyên môn

–Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một tác phẩm thơ trung đại.

2. Về

–Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm.

3. Về thái độ, phẩm chất (Giáo án Cảnh ngày hè lớp 10)

–Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, yêu đất nước.

–Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm…

4.Phát triển năng lực (Giáo án Cảnh ngày hè lớp 10)

–Năng lực chung:

+Năng lực , năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ,năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán,năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

–Năng lực riêng:

+Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày

+Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học

+ Nănglực vận dụng kiến thức vào

Bước 4: Thiết kế tiến trình bài học( Giáo án Cảnh ngày hè Ngữ văn 10)

Xem thêm:  Dàn ý bài thơ Viếng Lăng Bác ngắn gọn hay nhất

Theo Vanmaubathu.com