Những bài văn hay lớp 12

giáo án diễn đạt trong văn nghị luận lớp 12 hay nhất

giáo án diễn đạt trong giúp HS hiểu cách lập luận trong văn nghị luận đề làm bài tập lĩnh hội và tạo lập văn bản;

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Tên bài học: Diễn đạt trong vănnghị luận

II. Hìnhthức dạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên vàhọc sinh

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. : Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Diễn đạt trong văn nghị luận

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

a/ Nhận biết: HS nhận biết đượccách thức lập luận trong văn nghị luận;

b/ Thông hiểu: HS hiểu cách lập luận trong văn nghị luận đề làm bài tập lĩnh hội và tạo lập văn bản;

c/Vận dụng thấp: Viết đoạn văn (200 từ) đảm bảo diễn đạt trôi chảy;

Xem thêm:  Thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Phan Bội Châu

d/Vận dụng cao:

– Vận dụng hiểu biết về diễnđạt trong văn nghị luận để hoàn thành bài làm văn trọn vẹn

2. Kĩ năng:

a/ Biết làm: bài nghị luận về xãhội, ;

b/ Thông thạo: các bước làm bàinghị luận

3.Thái độ: (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

a/ Hình thành thói quen: diễn đạttrôi chảy;

b/ Hình thành tính cách: ,sáng tạo khi hành văn

c/Hình thành nhân cách:

-Có ý thức tìm tòi cách diễn đạthay

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

– Năng lựcthu thập thông tin liên quan đến diễn đạt trong văn nghị luận ( dùng từ, đặtcâu, dựng đoạn, phong cách ngôn ngữ)

– Năng lực đọc – hiểu các văn bản và nghị luận văn học;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về phương pháp diễn đạt trong văn nghị luận;

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.

D. TIẾNTRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút) (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 70 phút) (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

3.LUYỆN TẬP ( 5 phút) (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

4.VẬN DỤNG (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG( 5 phút) (giáo án diễn đạt trong văn nghị luận)

Theo Vanmaubathu.com