Những bài văn hay lớp 12

giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc ngữ văn 12 ngắn gọn nhất

vanmaubathu img - giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc ngữ văn 12 ngắn gọn nhất

Giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc giúp HS hiểu và lí giải được hoàn cảnh sáng tác có tác động và chi phối như thế nào tới nội dung tư tưởng của tác phẩm.

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Tên bài học: Nhìn về vốn văn hóadân tộc

II. Hìnhthức dạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên vàhọc sinh

1/Thầy

-Giáo án

-Phiếu bài tập, trảlời câu hỏi

-Tranh ảnh về nhà tư tưởng TrầnĐình Hượu, hình ảnh liên quan bản sắc văn hoá dân tộc;

-Bảng phân công nhiệmvụ cho hoạt động trên lớp

-Bảng giao nhiệm vụhọc tập cho học sinh ở nhà

2/Trò

-Đọc trước ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi tìm hiểu bài

-Các sản phẩm thực hiện nhiệm vụ ở nhà (do giáo viêngiao từ tiết trước)

-Đồ dùng học tập

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức (Nhìn về vốn văn hóa dân tộc )

Xem thêm:  hệ thống kiến thức Hai Đứa Trẻ chi tiết

a/ Nhận biết: HS nhận biết,nhớ được tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm.

b/ Thông hiểu: HS hiểu và lígiải được hoàn cảnh sáng tác có tác động và chi phối như thế nàotới nội dung tư tưởng của tác phẩm.

c/Vận dụng thấp: Viết đoạn văn(khoảng 200 từ ) bày tỏ về một vẻ đẹp truyền thống văn hoá dân tộc;

d/Vận dụng cao:

– Nhận thức của về bảnsắc văn hoá dân tộc.

2. Kĩ năng: (giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc)

a/ Biết làm: bài nghị luận về mộttư tưởng đạo lí;

b/ Thông thạo: các bước làm bàinghị luận xã hội;

3.Thái độ:

a/ Hình thành thói quen: đọc hiểuvăn bản nghị luận;

b/ Hình thành tính cách: ,tự hào dân tộc khi bàn về văn hoá dân tộc;

c/Hình thành nhân cách:

-Biết nhận thức được ý nghĩa tưtưởng văn hoá dân tộc ;

-Biết trân quý những giá trị vănhóa truyền thống mà bài nghị luận đem lại;

-Có ý thức tìm tòi về tư tưởng vànghệ thuật thể hiện qua bài viết của nhà nghiên cứu.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

– Năng lựcthu thập thông tin liên quan đến Việt Nam;

– Năng lực đọc – hiểu văn nghị luận hiện đại Việt Nam;

– Năng lực trình bày suy nghĩ, của về văn nghị luận hiện đại Việt Nam;

Xem thêm:  Giới thiệu về tác giả Nguyễn Tuân- người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của văn hoá dân tộc;

– Năng lựcphân tích, so sánh đặc điểm của văn nghị luận hiện đại Việt Nam;

– Năng lựctạo lập văn bản nghị luận.

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC (giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc)

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3.LUYỆN TẬP (giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc)

4.VẬN DỤNG (giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc)

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG ( 5 phút) (giáo án nhìn về vốn văn hóa dân tộc)

Theo Vanmaubathu.com

DMCA.com Protection Status