Những bài văn hay lớp 12

giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận lớp 11 hay nhất

giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận giúp vận dụng hiểu biết phong cách ngôn ngữ chính luận để tạo lập văn bản chính luận trong .

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Tên bài học:

II. Hình thứcdạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: (giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận)

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Phong cách ngôn ngữ chính luận

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

a/ Nhận biết: Nắm được khái niệm ngôn ngữ báo chí,phong cách ngôn ngữ chính luận; các đặc trưng cơ bản của PCNN chính luận, phânbiệt với các phong cách ngôn ngữ khác;

b/ Thông hiểu: Bước đầu làm quen với một số văn bảnchính luận mức đơn giản;

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Sóng để thấy được tâm hồn người con gái khi yêu

c/Vận dụng thấp: Có kĩ năng lĩnh hội và phân tíchvăn bản thông dụng thuộc PCNN chính luận;;

d/Vận dụng cao:- Vận dụng hiểu biết phong cáchngôn ngữ chính luận để tạo lập văn bản chính luận trong cuộc sống.

2. Kĩ năng

a/ Biết làm: một đoạn văn ngắn theo phong cáchngôn ngữ chính luận;

b/ Thông thạo: sử dụng tiếng Việt khi trình bàyvăn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận;

3.Thái độ: (giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận)

a/ Hình thành thói quen: đọc hiểu văn bản được viếttheo phong cách ngôn ngữ chính luận;

b/ Hình thành tính cách: khi trình bày kiếnthức phong cách ngôn ngữ chính luận;

c/Hình thành nhân cách: trung thực, có lập trườngvững vàng khi viết văn chính luận

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

-Năng lực giải quyết vấn đề: HS biết viết văn bảntheo phong cách ngôn ngữ chính luận;

-Năng lực sáng tạo:qua thực hành, HS biết đặt cáccâu hỏi khác nhau về một vấn đề, xác định và làm rõ thông tin…

-Năng lực hợp tác: thảo luận nhóm.

-Năng lực giao tiếp:vận dụng những kiến thức tiếngViệt cũng như tri thức về bài học vào thực hành.

D. TIẾNTRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(70 phút) (giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận)

3.LUYỆN TẬP ( 5 phút) (giáo án phong cách ngôn ngữ chính luận)

4.VẬN DỤNG ( 5 phút)

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG.( 5 phút)

Xem thêm:  Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính

Theo Vanmaubathu.com