Những bài văn hay lớp 12

Giáo án số phận con người ngữ văn 12 chi tiết nhất

Giáo án giúp HS hiểu được hoàn cảnh sáng tác, nội dung tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm.

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Tên bài học:

SỐ PHẬN

II. Hìnhthức dạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên vàhọc sinh

-Giáo án

-Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi

-Tranh ảnh về nhà văn, hình ảnh, phim Số phận con người;

-Bảng phân công nhiệm vụ cho hoạt độngtrên lớp

-Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà

2/Trò

-Đọc trước ngữ liệutrong SGK để trả lời câu hỏi tìm hiểu bài

-Các sản phẩm thựchiện nhiệm vụ học tập ở nhà (do giáo viên giao từ tiết trước)

-Đồ dùng họctập

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

SỐ PHẬN CON NGƯỜI

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

a/ Nhận biết: HS nhận biết,nhớ được tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm.

b/ Thông hiểu: HS hiểu và lígiải được hoàn cảnh sáng tác có tác động và chi phối như thế nàotới nội dung tư tưởng của tác phẩm.

Xem thêm:  Giáo án Bến quê Nguyễn Minh Châu ngắn gọn hay nhất

c/Vận dụng thấp: Viết đoạn vănngắn trình bày hiệu quả nghệ thuật của một chi tiết có giá trị trong truyện;

d/Vận dụng cao:

– Vận dụng hiểu biết về tácgiả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để giá trị nội dung,nghệ thuật của truyện ngắn nước ngoài;

2. Kĩ năng:

a/ Biết làm: bài nghị luận về mộtđoạn trích văn xuôi, về 1 ý kiến bàn về ;

b/ Thông thạo: các bước làm bàinghị luận văn học.

3.Thái độ: (Giáo án số phận con người)

a/ Hình thành thói quen: đọc hiểuvăn bản văn học nước ngoài

b/ Hình thành tính cách: ,sáng tạo khi tìm hiểu văn bản văn học nước ngoài

c/Hình thành nhân cách:

-Biết nhận thức được ý nghĩa củavăn học nước ngoài

-Biết trân quý những giá trị vănhóa mà truyện nước ngoài đem lại

-Có ý thức tìm tòi về thể loại,từ ngữ, hình ảnh trong truyện ngắn nước ngoài.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

– Năng lựcthu thập thông tin liên quan đến truyện ngắn của Sô-lô-khop

– Năng lựcđọc – hiểu truyện ngắn của Sô-lô-khop;

– Năng lực trình bày , của về nhân vật trong truyện ngắn nước ngoài;

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật cùa truyện Số phận con người;

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học.

Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán – Văn mẫu lớp 9 đặc sắc nhất

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC (Giáo án số phận con người)

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (70phút)

3.LUYỆN TẬP (Giáo án số phận con người)

4.VẬN DỤNG (Giáo án số phận con người)

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG ( 5 phút) (Giáo án số phận con người)

Theo Vanmaubathu.com