Những bài văn hay lớp 12

Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự lớp 10 chi tiết nhất

Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự lớp 10 giúp nắm được cách tóm tắt văn bản tự dựa theo nhân vật chính.

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT (soạn bài tóm tắt văn bản tự sự lớp 10)

I. Tên bài học: tóm tắt văn bản tự sự

II. Hìnhthức dạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên vàhọc sinh

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Tóm tắt văn bản tự sự dựa theonhân vật chính

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC (soạn bài tóm tắt văn bản tự sự lớp 10)

Giúphọc sinh:

1. Về kiến thức

–Nắm được cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Về kĩ năng

a. Về kĩ năng chuyên môn

–Biết tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

Xem thêm:  Bài viết 5 lớp 11 đề 3: Phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao

b. Về

–Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm.

3. Về thái độ, phẩm chất:

–Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực khi tóm tắt văn bản tự sự.

–Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm…

4.Phát triển năng lực: (soạn bài tóm tắt văn bản tự sự lớp 10)

– Năng lực chung:

+ Năng lực , năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

– Năng lực riêng:

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàngngày

+ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học

+ Năng lực vận dụng kiến thức vào

D.Tiến trình hoạt động dạy học

Theo Vanmaubathu.com