Những bài văn hay lớp 9

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1, hôm nay, Văn mẫu bất hủ sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Hi vọng rằng, qua bài học này, các em sẽ ý thức hơn về vấn đề bảo vệ quyền lợi và chăm lo đến sự phát triển của trẻ em nhé! Mời các em cùng tham khảo!

Câu 1:

Văn bản được bố cục thành 3 phần:

 • Phần 1: Sự thách thức: Nêu lên thực trạng về khổ cực của nhiều trẻ em trên thế giới và đó cũng chính là sự thách thức đối với các nhà lãnh đạo
 • Phần 2: : Chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của trẻ em
 • Phần 3: Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
Xem thêm:  Triết lý của nhân vật Nhĩ về cuộc đời Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình

Tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản: 3 phần của văn bản đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, hai phần đầu là cơ sở, là căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Câu 2:

* Ở phần Sự thách thức, bản tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới:

 • Trẻ em trở thành nạn nhân của và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài
 • Trẻ em cũng trở thành nạn nhân của đói nghèo, của khủng hoảng kinh tế, của nạn vô gia cư, của dịch bệnh, mù chữ, xuống cấp.
 • Mỗi ngày, càng có nhiều trẻ em chết do bệnh tật và suy dinh dưỡng.

* Khi đọc phần này, em thấy, những nội dung về thực trạng cuộc sống của trẻ em là sự thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Câu 3:

Qua phần Cơ hội, em thấy việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi là:

 • Đã có công ước về quyền trẻ em, đây chính là mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia, dân tộc với nhau.
 • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
 • Phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.
Xem thêm:  Soạn bài truyện Kiều lớp 9

Câu 4:

Ở phần Nhiệm vụ, bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp . Tính chất toàn diện của nội dung này:

 • Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng
 • Phát triển nền cho trẻ em
 • Cần đặc biệt quan tâm đến những trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 • Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ
 • Khuyến khích trẻ em tham gia vào các hoạt động xã hội
 • Chú trọng đến vấn đề kế hoạch hóa và sức khỏe sinh sản của phụ nữ
 • Chú trọng tăng cường và phát triển kinh tế
 • Nỗ lực hơn trong vấn đề hợp tác quốc tế
 • Nâng cao nhận thức của trẻ em về giá trị và nguồn gốc lai lịch của

=> Đây là những nhiệm vụ mang tính toàn diện, đề cập đến mọi lĩnh vực, mọi vấn đề trong đời sống và rất khả thi

Câu 5:

Qua bản tuyên bố, chúng ta thấy được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Trên tinh thần vì tương lai của nhân loại, bản tuyên bố đã chỉ ra được những thực trạng, những nhiệm vụ cụ thể và toàn diện cho từng quốc gia, từng tổ chức cộng đồng quốc tế. Và để thực hiện được những nhiệm vụ đó thì cần có sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của từng , từng gia đình, từng đơn vị và tổ chức trong cộng đồng.

Xem thêm:  Soạn bài đối thoại, đọc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Theo Vanmaubathu.com